munkamix

...a szabadúszók és az otthonról dolgozók börzéje!      Legyen neked is honlapod!
Programozás Adminisztráció Support, ügyelet Bedolgozás Adatrögzítés Rendezvény Üzletkötés Egyéb
Nyitólap

Általános Szerződési Feltételek

Szolgáltató:

A munkamix.hu üzemeltetője (továbbiakban: Szolgáltató) rendelkezésre bocsátja a munkamix.hu weboldal béta verziójának szabad és térítésmentes használatát a felhasználók számára. Az weboldal tervezett célja és működési területe a nem főállású foglalkoztatás, bedolgozás, távmunka, alkalmi munka elősegítése az érdekeltek körében.

Felhasználók:

A felhasználók köre egyrészt a munkáltatók, akik jellemzően nem folyamatos, illetve főállású munkalehetőségeket, projekteket, bedolgozási lehetőséget hirdetnek meg az oldalon, de ez nem zárja ki a folyamatos, főállású poziciók meghirdetését.

A felhasználók másik köre a munkavállalók, akik tudásukat, szabadidejüket szabadon és ingyen hirdethetik a program béta verziójának futási ideje alatt.

Felhasználási terület:

A weboldal célja a fent részletezett munkaformák segítése. Ennek érdekében a felhasználás regisztrációhoz és manuális adminisztrációs ellenőrzéshez kötött. Az adminisztrációs munkatársak (a továbbiakban: Admin) feladata a honlap rendeltetésszerű használatának koordinálása.

Kik regisztrálhatnak:

Munkáltató lehet az oldalon bármely cég, vállalkozás, szervezet, magánszemély, aki jogosult munkavállalókat foglalkoztatni. Munkavállaló lehet bármely természetes személy, vagy vállalkozás, aki saját elhatározásából és nevében hirdeti meg munkakapacitását. A regisztráció minden felhasználó esetében admin-jóváhagyáshoz kötött. Az admin rendszerint a robotregisztrációkat zárja ki, különös eseteket kivéve az adatok valódiságát nem ellenőrzi, azért a felhasználó a felelős. Az oldal üzemeltetője fenntartja a regisztráció indoklás nélküli elutasításának jogát.

Kötelezettségek:

A weboldal üzelemtetője nem vállal felelősséget a felhasználók által feltöltött tartalom valódiságát illetően. Ezért:

- A felhasználó köteles a valóságnak megfelelő adatokkal és információkkal ellátni hirdetéseit, közleményeit.
- Felelősséggel tartozik a közzétett adatokkal kapcsolatban, ezért gondoskodik a rendszeres tartalomfrissítésről
- Elévült hirdetéseiben frissíti az érvényességi állapotot
- Kizárólag törvényes, jogszabályokba nem ütköző tevékenységet illetve munkalehetőséget hirdet
- A weboldalon regisztrálók felelősek az adózási- és bevallási kötelezettségeik betartásáért, ezek ellenőrzésére és betartatására a Szolgáltatónak nincs lehetősége.

Korlátozások, kizárások:

A weboldal céljától eltérő használat esetén az admin korlátozhatja, vagy felfüggesztheti azon felhasználók hozzáférési jogosultságát, illetve törölhetik azok hirdetéseit, akik a weboldal szolgáltatásait nem rendeltetésszerűen használják. Ide sorolandók a következő esetek különösen:

- Ha a felhasználó nem az oldal arculatának, szolgáltatásának megfelelő tartalmakat tölt fel
- Ha a felhasználó nem valós munkalehetőséget hirdet (ide tartozik különösen az álláshirdetés látszatába burkolt MLM, piramisjáték, nagy kockázatokat hordozó tőkeáttétes elektronikus kereskedelem, és egyéb, nem értékteremtő, csak pénzösszegek mozgatásán alapuló kétes üzelmek)
- Törvénybe, jogszabályba ütköző munkalehetőség, vagy tevékenység meghirdetése
- Azon hirdetések, amelyekben a felhasználó nem ad meg valós, releváns információkat a meghirdetett munkát, elérhetőségeit és a kompetenciáit illetően

Díjak, ellenszolgáltatások:

A munkamix.hu visszavonásig béta verzióban üzemel. Ennek ideje alatt a Szolgáltató nyilvánosan teszteli a program helyes működését. A tesztüzem ideje alatt a weboldal használatát nem terheli díj egyik felhasználó számára sem, tehát ingyenes!
A felhasználó az ingyenes használat fejében vállalja, hogy részt vesz az oldal tesztelésében. Jelzi a szolgáltatónak valamely elérhetőségén, ha működési hibát tapasztal, vállalja, hogy korrekt véleményezést ad a Szolgáltatónak a weboldal hasznáról, elemeiről, javasolt fejlesztésekről. Ide tartozik, hogy fogadja a Szolgáltató weboldal-üzemeltetésével kapcsolatos email-jeit különös tekintettel arra, hogy azok nem promóciós, hanem tájékoztató és információt kérő levelek. Ezeket nem helyezi át a levelezőkliense kéretlen levelek mappájába, hanem érdemi levelezés körében kezeli. Mivel ezek nem hírlevelek, hanem az oldal fejlesztését és helyes üzemeltetést célzó értekezések, nem lehetséges a leiratkozás ezekről a levelekről, és vállalja, hogy az ingyenes használat fejében ezeket áttanulmányozva együttműködik a szolgáltatóval.
A béta verzió futásának ideje jelenleg nem meghatározott. A végleges verzió bevezetéséről a Szolgáltató legalább 30 nappal a bevezetést megelőzően értesíti a felhasználót.

Érvényesség:

Ez a felhasználási feltétel 2018. január 20-tól érvényes! Jelen felhasználási feltételekben fogaltakat a Szolgáltató módosíthatja, a szolgáltatást megszüntetheti, vagy a weboldal szolgáltatását jogutódnak átadhatja. Minden változást megelőzően legalább 30 nappal a szolgáltató értesítést küld a felhasználónak a változás tényéről és tartalmáról, valamint az új feltételeket az életbe lépés időpontjában láthatóvá teszi.